Projekty na podporu třídění odpadů

Pomáháme řadě měst a obcí získat finanční pomoc národních i evropských fondů určených pro rozšíření infrastruktury zařízení pro sběr tříděného odpadu.
Téma

Zajímavosti a aktuality

Obecné informace

Agentura pomáhá obcím budovat infrastrukturu pro třídění odpadů za finanční podpory evropských fondů.

V předchozích programových obdobích 2007 – 2014 se připravily projekty k vybudování kompostárny například v Bělé nad Radbuzou, Nýrsku, Hlohové, Klatovech, Domažlicích a Kladrubech. V minulém programovém období Operačního Programu Životního Prostředí, 2014 – 2020, to byl především nákup kontejnerů pro oddělený sběr BIO odpadů a nákup kompostérů do domácností.

Biologicky rozložitelné odpady

Od roku 2016 mají obce povinnost ze zákona zajistit oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu, v této souvislosti se podařilo připravit projekty, které zajišťují splnění této povinnosti například v obcích Horní Bělá, Kralovice, Janovice nad Úhlavou, Sušice, Nýrsko, Bělá nad Radbuzou či pro ucelené svazky obcí jako Mikroregion Úslava, Mikroregion Radbuza a další.

Změny v roce 2021

V souvislosti s novou legislativou v odpadovém hospodářství (od 1.1.2021), vyplývají pro obce další a další povinnosti, které musí obce, jako původce komunálních odpadů, ze zákona zajistit. Aby se obce mohly chovat jako správný hospodář, je nutné postavit odpadové hospodářství v obci na úroveň například zásobování vodou, či energií.

Ekonomika odpadového hospodářství se od roku 2021 razantně mění a vedení jednotlivých obcí musí pečlivě zvážit, jak dodržet literu zákona, uspokojit potřeby obyvatel a fungovat hospodárně. Pro řešení problémů v oblasti odpadového hospodářství, konzultační a poradenskou činnost je tady připraven náš tým konzultantů RRA PK.

Na koho se obrátit

Lenka má s prací v oblasti životního prostředí a odpadářství více jak 20-ti leté zkušenosti. Rozhodně je připravena Vám poradit!

Sledujte novinky

agentury