Socioekonomický atlas Plzeňské aglomerace

Pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně jsme zpracovali analytický dokument nabízející základní socioekonomické charakteristiky území, a to v mnoha oblastech, jako např. obyvatelstvo, vzdělání, trh práce, kultura, doprava a další. Dokument dobře poslouží především odborníkům při strategickém rozhodování, ale také širší veřejnosti pro získání komplexního přehledu o této oblasti zahrnující celkem 108 obcí.
Představení dokumentu

Socioekonomický atlas Plzeňské aglomeraceje komplexní analytický dokument, jehož cílem je představit oborníkům i široké veřejnosti základní socioekonomické charakteristiky v Plzeňské aglomeraci. Procesy jsou v dokumentu zachyceny převážně formou kartografických výstupů doprovázených stručným slovním popisem.  

Dokument je volně k dispozici ke stažení na webu Plzeňské metropolitní oblasti 

Atlas popisuje základní socioekonomické charakteristiky vymezeného území plzeňské aglomerace, a to konkrétně v těchto oblastech: 

  • Vymezení oblasti ITI Plzeň 
  • Obyvatelstvo a sídla 
  • Vzdělání 
  • Trh práce 
  • Služby 
  • Kultura a cestování 
  • Doprava 
  • Technická infrastruktura 
  • Životní prostředí 
  • Investice a projekty ITI 

Na koho se obrátit

Martina je náš precizní analytický odborník, specializuje se zejména na práci s geografickým informačním systémem a tvorbu územních a oborových analýz

Mgr. Martina Robotková

analytička

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Foto z projektu