Transformace DOZP Stod – I. Etapa

Celý proces transformace byl rozdělený celkem do 4 etap v průběhu 10 let a zahrnoval postupnou přeměnu DOZP Stod na zařízení umožňující poskytování sociálních služeb v uživatelově přirozeném prostředí.
Představení projektu

I. etapa projektu

Tento projekt je první navazující etapou projektu Sociálně terapeutického centra DOZP Stod, díky němuž došlo ve městě Stod k výstavbě chráněného bydlení a vybudování sociálně – terapeutické dílny (pekárny).
Celý proces transformace byl rozdělený celkem do 4 etap v průběhu 10 let a zahrnoval postupnou přeměnu DOZP Stod na zařízení umožňující poskytování sociálních služeb v uživatelově přirozeném prostředí. Namísto jednoho centralizovaného zařízení tak mohli klienti začít využívat nově vybudované domácnosti nebo chráněné byty v několika lokalitách v blízkosti města Stod.

Projekt Transformace DOZP Stod – I. etapa s celkovým rozpočtem 56 mil. Kč a byl financován z Integrovaného operačního programu NUTS II Jihozápad (IOP). Cílovou skupinu projektu tvořili klienti DOZP Stod, tj. lidé starší 18 let, s různě vysokou potřebou podpory v oblasti organizace života, sebeobslužných úkonů a zdravotní péče.
V rámci realizace tohoto projektu se podařilo vybudovat celkem 10 nových domácností v novostavbách (v rámci jednoho domu jedna domácnost), a to v Holýšově, Stodě, Nýřanech a Dnešicích. Dále byly odkoupeny tři byty (dva 3+1 a jeden 2+1), ve kterých bylo umístěno celkem 8 klientů. V nově vybudovaných domácnostech bylo umístěno celkem 68 klientů.

V této etapě vznikly konkrétně tyto nové domácnosti:

 • tři domácnosti s vysokou mírou podpory v lokalitě Stod,
 • dvě skupinové domácnosti v lokalitě Dnešice,
 • tři domácnosti s vysokou mírou podpory, dvě skupinové domácnosti a jedna individuální domácnost v lokalitě Holýšov
 • dvě skupinové domácnosti v lokalitě Nýřany
Něco navíc

Partneři a cíle projektu

Oficiální informace

Název projektu: Transformace DOZP Stod – I. Etapa
Program: Integrovaný operační program NUTS II Jihozápad
Doba trvání: 1.10. 2010 – 30.5.2015
Rozpočet projektu: 56 mil. Kč

Partneři projektu

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch

Cíle projektu

Hlavní strategické cíle 

 • pochopení a přijetí transformačního procesu dotčenými osobami
 • vznik nových služeb na území vytipovaných měst a obcí (v této etapě Stod, Nýřany, Holýšov, Dnešice)
 • realizace naplánované výstavby na území vytipovaných měst a obcí
 • vyhodnocení procesu transformace a životaschopnosti nových služeb

Dílčí strategické cíle

 • dosáhnout u pracovníků i uživatelů pochopení a přijetí transformačního procesu, stejně tak i u rodinných příslušníků, opatrovníků a blízkých osob
 • seznámit širokou veřejnost s procesem transformace a vytvořit vhodné prostředí pro pozitivní přijetí uživatelů do místní komunity
 • seznámit odbornou veřejnost s procesem transformace a vytvořit vhodné podmínky pro další (budoucí) spolupráci
 • změnit druhy poskytovaných služeb, naplánovat přesun zdrojů
 • průběžná, dlouhodobá příprava uživatelů a zaměstnanců na jejich přestěhování

Návazné cíle projektu

 • zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů
 • podpora života zdravotně postižených osob v přirozeném prostředí a jejich vstup na trh práce
 • vytvoření pro uživatele vhodné formy bydlení, která je běžná i pro ostatní populaci
 • začlenění uživatelů do místní komunity a využívání přirozených zdrojů (pomoc rodinných příslušníků, sousedů, aj.)
 • začlenění uživatelů do sociálního, kulturního a ekonomického života společnosti
 • zajištění větší míry nezávislosti a osobního rozvoje pro uživatele
 • vytvoření sítě sociálních služeb v běžné komunitě umožňující maximálně individualizovaný život uživatele
 • vhodné nastavení výsledného poskytování péče v běžných životních podmínkách
 • zlepšení kvality života uživatelů
 • zvýšení míry soukromí uživatelů v nově vybudovaných domácnostech
 • vytvoření nových vztahů a zkušeností uživatelů v novém místě bydliště

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Fotografie z projektu