První sněm mobility (Mobility Assembly) v rámci projektu RECIPROCITY proběhne 16. listopadu v rámci světového kongresu Smart City Expo v Barceloně.

Sněmy mobility (Mobility Assemblies) jsou otevřeny všem zájemcům o mobilitu, kteří chtějí zvýšit povědomí mezi finančními zprostředkovateli (rizikový a rozvojový kapitál, sítě obchodních andělů nebo banky) a ekosystémem mobility, městy, průmyslem, poskytovateli služeb v oblasti mobility nebo tvůrci dopravní politiky.

Sněmy mobility v rámci projektu Reciprocity budou zahrnovat různé akce, jako jsou prezentace aktérů, iniciativ a projektů, osobní setkání a setkání pracovních skupin. Cílem je spojit různé aktéry s cílem podpořit potenciální spolupráci v různých oblastech souvisejících s udržitelnou městskou mobilitou.

V rámci projektu Reciprocity se uskuteční série 3 sněmů mobility v rámci velkých událostí k tématu mobility:

Jak se zúčastnit prvního sněmu mobility v Barceloně?

Jste zástupce města, poskytovatel služeb, člen externího poradního sboru (EEAB) RECIPROCITY nebo jiný zainteresovaný subjekt na poli evropské mobility a chcete být součástí sněmu mobility RECIPROCITY v Barceloně? Dílčí finanční podpora může pokrýt cestovní náklady a poplatky za vstupenky na kongres.

Registrovat na akci se můžete zde.

Program sněmu Reciprocity v Barceloně:

  1. DEN | 15.11.2022: Vlastní individuální návštěva veletrhu
    Možnost návštěvy stánku RECIPROCITY
  1. DEN | 16.11.2022: Program sněmu
  1. DEN | 17.11.2022: Vlastní individuální návštěva veletrhu
    Možnost návštěvy stánku RECIPROCITY