Životní prostředí

Zpracováváme studie a analýzy v oblasti životního prostředí se zaměřením na problematiku nakládání s komunálními odpady. Poskytujeme metodickou pomoc při plánování investic do budování infrastruktury při nakládání s odpady pro místní samosprávy. Posuzujeme ekonomickou efektivitu systémů obcí při nakládání s odpady. Zajišťujeme kompletní služby při získávání finanční podpory na realizaci investičních projektů v oblasti životního prostředí.

Detail služby

Vše o životním prostředí

Předmět činnosti

Předmětem činnosti agentury v tomto oboru je zajištění kompletní přípravy projektů v oblasti nakládání s odpady, jejich posouzení z hlediska ekonomického i ekologického, zajišťování finanční podpory projektů z externích zdrojů, kompletní realizace projektů až do jejich ukončení a vypořádání.

Náplň činnosti

Náplň činnosti agentury je podpora obcí a měst v oblasti nakládání s komunálními odpady, konkrétně v těchto případech:

  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů odpadů
  • Instalace vhodných nádob pro oddělený sběr odpadů
  • Doplňování a modernizace stávající sběrné sítě pro oddělený sběr odpadů
  • Zajišťování odborných seminářů pro představitele samospráv se zaměřením na oblast nakládání s odpady ve vazbě na platnou legislativu

Náplň činnosti

  • Posuzování systémů nakládání s odpady ve stanovených územích
  • Navrhování optimálních změn v území ve vazbě na správné nakládání s odpady
  • Projednávání v orgánech samospráv
  • Prognózy v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k předpisům EU
Doplňkové služby

Nabízené služby v oboru Životní prostředí

Služba

Tvorba koncepcí, analýz a studií

Posuzování systémů nakládání s odpady ve stanovených územích

Navrhování optimálních změn v území ve vazbě na správné nakládání s odpady

Projednávání v orgánech samospráv

Prognózy v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k předpisům EU

Na koho se obrátit

Lenka má s prací v oblasti životního prostředí a odpadářství více jak 20-ti leté zkušenosti. Rozhodně je připravena Vám poradit!

Co je nového

Aktuální projekty

Galerie

Fotografie