Strategické plánování, koncepce, analýzy, mezinárodní projekty

Zpracováváme analýzy, koncepce a strategie zejména v oblasti veřejné, cyklistické a pěší dopravy. Podílíme se na realizaci mezinárodních projektů zaměřených na nízkouhlíkové dopravní technologie.
Představení tématu

Příkladem jsou Investiční studie rozvoje přestupních uzlů v Plzeňském kraji, Investiční strategie na dopravní síti silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji, Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje, Koncepce pěší a nemotorové dopravy ve Stříbře.

Naše práce

Investiční studie rozvoje přestupních uzlů v Plzeňském kraji

Cílem studie zpracované v roce 2015 bylo posouzení přepravního potenciálu 30 přestupních uzlů uvedených v Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje a následné zpracování prvních návrhů technických řešení a uspořádání 13 prioritních přestupních uzlů s nejvyšším přepravním potenciálem – Rokycany, Klatovy, Nýřany, Přeštice, Domažlice, Blovice, Dobřany, Nezvěstice, Plasy, Stod, Holýšov, Planá a Nepomuk.

Investiční strategie na dopravní síti silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji

Smyslem studie investiční strategie zapracované v roce 2014 i její aktualizace v roce 2016 bylo především zajištění včasné koordinace pro účely efektivního využití finančních zdrojů určených v rámci regionální politiky ČR a EU pro rozvoj regionální silniční infrastruktury. Ve studii byly doporučeny úpravy stávající síť silnic II. třídy, vymezení prioritní sítě IROP (Integrovaný regionální operační program), v jejímž rámci mohly být realizovány projekty rekonstrukcí a novostaveb silnic podporovaných z tohoto programu a rovněž navrženy prioritní akce vhodné k zařazení do tohoto programu v plánovacím období 2014 – 2020.

Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

Koncepce je strategický dokument pro střednědobé a dlouhodobé plánování (v horizontu 2030 – 2040) významných investičních akcí Plzeňského kraje na regionální silniční síti (silnicích III. třídy a zejména silnicích II. třídy) a ve spolupráci se Správou železnic i na železniční síti (regionálních tratích). Koncepce například navrhuje zlepšení dopravního napojení větších měst na silnice I. třídy a dálnici D5, stejně tak doporučuje zlepšení dopravní dostupnosti venkovských oblastí, například severního Rokycanska, severního Stříbrska a střední části Českého lesa. Na koncepci jsme spolupracovali s kolegy z firmy EDIP a dne 19. 4. 2021 byla schválena Zastupitelstvem Plzeňského kraje.

Koncepce pěší a nemotorové dopravy ve Stříbře

Koncepce pěší a nemotorové dopravy ve Stříbře představuje základní koncepční materiál pro dlouhodobé a systematické plánování intervencí a opatření na dopravní síti a v dopravním systému města směřujících ke zlepšení pěší dostupnosti a prostupnosti města, bezpečnosti a pohodlí pěších a ostatních uživatelů nemotorové dopravy. Koncepce byla zpracována v roce 2019 a představovala jeden za základních výstupů mezinárodního projektu CityWalk podpořeného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG Danube.

Na koho se obrátit

Karel je náš odborník na dopravní plánování a přípravu projektů dopravní infrastruktury. Poradí Vám nejlépe!

Ing. Karel Baudyš, Ph.D.

dopravní plánování a příprava projektů dopravní infrastruktury

Tým

Tématem dopravy se také zabývají

Mgr. Tomáš Doksanský

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury

Prezentace

Webové stránky projektu CityWalk