Vzdělávací centrum knihovna v Domažlicích

Tento projekt byl součástí úspěšné komplexní obnovy historického objektu pivovaru v centru Domažlic, kde vzniklo Kulturní centrum-pivovar Domažlice. Obnova areálu se uskutečnila díky synergickým projektům – Komunitní centrum, Vzdělávací centrum knihovna a aktuálně probíhajícímu přeshraničnímu projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald. Objekt Kulturní centrum-pivovar Domažlice získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov.
Představení projektu

Oficiální informace

Název projektu:Vzdělávací centrum knihovna
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Doba trvání: 12. 12. 2016 – 31. 7. 2020
Rozpočet projektu: 11,5  mil. Kč 

Informace navíc

Popis projektu

Vzdělávací centrum vzniklo rekonstrukcí části objektu pivovaru, který byl v roce 2008 prohlášen za kulturní památku a do nedávné minulosti byl v nevyhovujícím technickém stavu. Od roku 2016 procházel tento areál v centru města postupně kompletní rekonstrukcí, tak aby byl objekt smysluplně a víceúčelově využit ve prospěch místních obyvatel i služeb. Jižní křídlo areálu prošlo generální rekonstrukcí díky souvisejícímu projektu Komunitního centra – více ZDERevitalizace areálu pivovaru má navíc také přeshraniční dopad, a to díky aktuálně realizovanému projektu Muzeum společného dědictví regionu Domažlice-Furth im Wald podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Výstupem tohoto přeshraničního projektu budou dvě zcela nové interaktivní expozice „POZOR HRANICE“ a „Příběh domažlického pivovaru“. Rekonstrukcí celého areálu došlo k výraznému oživení a rozšíření aktivit ve městě s celkovým příznivým dopadem na kvalitu života občanů. 

V rámci projektu Vzdělávací centrum knihovna bylo vybudováno několik učeben a jejich zázemí včetně potřebného vybavení pro realizaci zájmového vzdělávání dětí i dospělých. Konkrétně byla vytvořena: 

 • počítačová studijní učebna (2. NP)  
 • učebna polytechnického vzdělávání (2.NP) 
 • studovna (2.NP) 
 • učebna cizích jazyků (3.NP) 
 • učebna polytechnické výuky pro děti (3.NP) 
 • provozní zázemí a kancelář personálu vzdělávacího centra (3.NP) 

Vybudováním Vzdělávacího centra tak vzniknul nový kompletně vybavený a dostatečně velký prostor pro neformální vzdělávání všech věkových skupin. Zvýšila se tím kvalita a dostupnost těchto služeb a došlo také ke zintenzivnění spolupráce organizací, které se na činnosti vzdělávacího centra podílejí.  

Vzdělávací centrum funguje při Městské knihovně Boženy Němcové a slouží především k následujícím účelům: 

 • zájmové vzdělávání dětí (žáků ZŠ a SŠ) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce 
 • celoživotní/další vzdělávání dospělých – rozvoj klíčových kompetencí, a to zejména v oblastech: 
 • cizí jazyky 
 • digitální technologie 
 • přírodní vědy 
 • technické obory   
Představení projektu

Cíle projektu

 • nabídnout zájemcům o neformální a další vzdělávání kvalitní vzdělávací prostory s využitím moderních technologií 
 • rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry v území a zajistit tak lepší informovanost účastníků vzdělávání o možnostech budoucího uplatnění na regionálním trhu práce. 
 • zajistit přístupnost a otevřenost služeb široké veřejnosti včetně zajištění bezbariérového přístupu 
 • rozšířit stávající možnosti pro obyvatele komunity a zájemce o vzdělávání díky výborné dostupnosti objektu v blízkosti centra města 

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu