Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

„Manažer pro oblast marketingu a propagace v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“

Zaměstnavatel:

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Cíle pracovní pozice:

Cílem pracovní pozice je v rámci týmu projektu Smart Akcelerátor zajistit modul marketingu, marketingové komunikace a propagace v oblasti využití potenciálu inovací a výzkumu v prostředí Plzeňského kraje. Cílem pracovní pozice je především vyhodnocení výchozí pozice Plzeňského kraje, pořízení marketingové a komunikační strategie a plánu a pilotování a praktické naplňování zvolených marketingových a komunikačních opatření. Projekt Smart Akcelerátor je finančně podporován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pracovní činnosti:

  • analýzy a hodnocení v oblasti marketingu a …

Celý článek

VÝZKUM, VÝVOJ a INOVACE v kraji podpoří nově podaný projekt.

Plzeňský kraj je region s tradičními silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami a významnými univerzitními institucemi s novými výzkumnými centry. Přesto náš kraj v některých ekonomických ukazatelích, spjatými právě s aplikací výsledků výzkumu, ve srovnání s jinými regiony spíše zaostává. Na tuto situaci reaguje projekt s názvem

SMART AKCELERÁTOR Plzeňského kraje.

Výzkum a vývoje byly v každé době tahouny technologického, ale i společenského pokroku. Zavádění nových myšlenek a vynálezů (inovací) do praxe však stálo a stojí v cestě mnoho bariér. Některé jsou finanční, jiné organizační či společenské, velkou roli hrají také dobré vztahy jednotlivých aktérů a způsoby předávání informací.

Smyslem projektu Smart …

Celý článek

Pomáháme vytvořit EVROPSKOU KULTURNÍ CESTU REFORMACE

V červenci 2016 jsme spolu s dalšími 12 partnery ze 7 zemí centrální Evropy zahájili realizace mezinárodního projektu s názvem:

European Cultural Route of Reformation (ECRR).

Projekt je podpořen z nadnárodního programu Interreg Central Europe.

Více informací naleznete v samostatné záložce odkazu AKTUÁLNÍ PROJEKTY (hlavní menu) nebo na webové stránce

www.interreg-central.eu/ECRR

Celý článek

Všechny aktuality

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t

Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.