Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

Vyhlášená výzva OPŽP č. 30 v ose OCHRANA PŘÍRODY

Zakládat nové parky, sady či zahrady, ošetřovat stromky, obnovovat jezírka a mokřady. To i mnohem více mohou díky nové výzvě veřejné, neziskové i obchodní subjekty. Uzávěrka žádostí je 31. 5. 2016.

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu č. 30 k podávání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 4.4 „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“.

Podporovanou aktivitou je „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“.

Podporovaná opatření

 • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí
 • Státní podniky, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, NNO
 • VŠ, veřejné výzkumné instituce, církve
 • Obchodní …

Celý článek

Probíhající výzvy OPŽP č. 34 a 35 v ose ČISTOTA VODY

Začít aktivně využívat srážkovou vodu namísto jejího odvádění kanalizací mohou díky novým výzvám obce i podnikající fyzické osoby. Dotace dále podpoří například modernizaci vodních děl, zprůtočnění vodních toků či budování varovných systémů. Uzávěrka žádostí je 31. 5. 2016.

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu č. 34 k podávání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 1.3 „Zajistit povodňovou ochranu intravilánu“.

Hlavními typy podporovaných aktivit a projektů jsou:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozvlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací …

Celý článek

Vyhlášená výzva IROP č. 19 v oblasti IZS

Novou technikou se mohou vybavit jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů. Cílem je pomoci jim řešit extrémní situace způsobené především přírodními živly. Uzávěrka příjmu žádosti je až 20. 12. 2017, avšak včasné podání je jistě výhodou.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“.

Hlavními podporovanými aktivitami jsou:

 • pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
 • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi
 • výkon činností spojených …

Celý článek

Všechny aktuality

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t

Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.